Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

Rekisteriseloste
Rekisterinpitäjä

Nimi: Vauvahoiva Broder
Y-tunnus: 3086103-9

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Erika Broder
Puhelinnumero: 0405908395
Sähköposti: erika.broder@vauvahoiva.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus sekä tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Henkilötietojen keräämisen perusteena sopimus Vauvahoivan palveluiden käytöstä.

Keräämme henkilötietoja jotta voimme muodostaa, hoitaa, ylläpitää ja kehittää asiakassuhteita. Tietoja voidaan käyttää myös kohdentamaan viestintää ja kehittämään Vauvahoivan toimintaa. Lisäksi tietoja käytetään laskutuksen hoitamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite. Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa tai lahjakortin saajan nimi ja osoite.

Vauvahoivan laskutustiedot säilytetään kirjanpitojärjestelmässä ja niitä on oikeutettu käyttämään vain Vauvahoiva sekä Vauvahoivan kirjanpitojärjestelmä. Tietoja säilytetään vain sen aikaa, kun se perustuu mm. kirjanpitolakiin tositteiden säilyttämisestä.

Asiakas- ja laskutustiedot ovat käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattuja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaalta itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Luovutamme henkilötietoja kolmansille osapuolille jotta voimme mahdollistaa verkkokauppamme käytön. Käyttämämme palvelut voivat siirtää niihin tallennettuja tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Verkkokauppa-alustamme tarjoaa Webnode. Voit lukea täältä, kuinka Webnode käsittelee henkilötietojasi: https://www.webnode.fi/tietosuojakaytanto/

Maksupalvelun tarjoajamme on Paytrail. Luovutamme maksutietosi toimeksiannon saaneelle luottolaitokselle maksun käsittelyä varten. Heidän tietosuojaansa voi tutustua tarkemmin täältä: https://www.paytrail.com/tietosuojaselosteet

Euroopan Unionin kansalaisilla on oikeus pyytää seloste heistä tallennetuista tiedoista, korjata niitä, sekä poistaa ja estää niiden käyttö. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tallennetut tiedot on suojattu sähköisen viestinnän tietosuojalain ja Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaan.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tallennetut tietonsa ja vaatia korjaamaan puutteelliset tiedot tai vaatia niihin oikaisua. Pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen tai vanhentuneen henkilötiedot oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla erika.broder@vauvahoiva.fi